Zarząd Stowarzyszenia na rzecz efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii HELIOS

Grzegorz Holtzer
Prezes zarządu

Michał Hodana
Wiceprezes zarządu

Krzysztof Holtzer
Wiceprezes zarządu