Zarząd stowarzyszenia na rzecz efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii HELIOS

Bogdan Szymański
Prezes zarządu

Grzegorz Holtzer
Wiceprezes zarządu

Michał Hodana
Wiceprezes zarządu