Detektyw Wąchałek - MISJA SMOG - to publikacja ekologiczna dla dzieci i młodzieży, której autorami są Członkowie Stowarzyszenia Helios. 

 

Komiks powstał w ramach projektu „Poprawić atmosferę - warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży” współfinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

Pobierz Detektyw Wąchałek - MISJA SMOG

 

 

Przeciwdziałanie niskiej emisji na terenach zwartej zabudowy mieszkalnej

 

 

 

Praca zbiorowa pod redakcją mgra inż. Radosława Sadlok
Autorzy:
mgr inż. Aleksandra Graboś
dr inż. Sylwia Żymankowska-Kumon
mgr inż. Jan Sadlok
mgr inż. Radosław Sadlok

Przedmiotowa publikacja opracowana w ramach projektu edukacyjnego NFOŚiGW poświęcona jest tematyce przeciwdziałania „niskiej emisji” na terenach zwartej zabudowy mieszkalnej. Publikacja o charakterze bezpłatnego poradnika skierowana będzie do mieszkańców miast i miejscowości borykających się z problemem zanieczyszczonego powietrza - przede wszystkim do grupy użytkującej niskosprawne, przestarzałe paleniska węglowe, lokalne ciepłownie/kotłownie węglowe, jak również do wszystkich użytkowników pojazdów spalinowych. 

 

 

Finansowanie Audytów

 

 

 

Publikacja członków stowarzyszenia Michała Hodany, Grzegorza Holtzera, Radosława Sadloka na temat możliwości różnego rodzaju finansowania audytów energetycznych opublikowana w Energii dla Przemysłu.

 

Pobierz

Zarządzanie ryzykiem a PEM

 

 

 

Publikacja członków stowarzyszenia Grzegorza Holtzera i Roberta Guzika na temat zarządzania ryzykiem a polem elektromagnetycznym opublikowana w Energii dla Przemysłu.

 

Pobierz