3. Czysta energia szansą dla środowiska naturalnego - 2012 r.

"Czysta energia szansą dla środowiska naturalnego" - cykl warsztatów ekologicznych poświęconych odnawialnym źródłom energii i sposobom oszczędzania energii" (2012 r.) - projekt szkoleniowy dedykowany młodzieży gimnazjalnej, obejmujący warsztaty oraz wydanie publikacji edukacyjnej z zakresu OŹE. Wartość dofinansowania: 43.200 zł netto, źródło: WFOŚiGW Kraków;