Gminny Energetyk

"Gminny Energetyk" (2011 r.) - projekt badawczy polegający na opracowaniu platformy internetowej wraz z kursem e-learningowym przeznaczonym dla pracowników urzędów gmin i miast, zrealizowany we współpracy z AGH Kraków. Wartość dofinansowania: 15.000 zł netto, źródło: Program Bon na innowacje - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.