Poprawić atmosferę - warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży (II edycja)

Poprawić atmosferę - warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży (II edycja) to kolejna edycja projektu edukacyjnego skierowanego do małopolskich przedszkolaków i uczniów klas 0-3 szkół podstawowych, poświęconego ochronie powietrza i klimatu. Na jego realizację otrzymaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Projekt zrealizowany w okresie 01.07.2021-30.10.2021 na terenie województwa małopolskiego. Wartość projektu: 74 221,00 zł; wartość dofinansowania ze środków WFOŚiGW Kraków: 49 854,70 zł

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.