8. Renew your energy - 2020 r.

„Renew your Energy” to projekt, który miał na celu poszerzenie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, jak również wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami krajów biorących udział w projekcie. W projekcie brali udział uczestnicy z następujących państw: Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia oraz Macedonia Północna. Projekt zrealizowany w okresie 01.01.2020-31.12.2020. Wartość dofinansowania: 22.075,00 EURO, źródło dofinansowania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, program ERASMUS +.