Kolorowe kubełki. Warsztaty dla dzieci z gospodarki odpadami

„Kolorowe kubełki. Warsztaty dla dzieci z gospodarki odpadami” to projekt edukacyjny skierowany do małopolskich przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. W ramach projektu podnosiliśmy świadomość ekologiczną dzieci z zakresu segregacji odpadów poprzez zabawę. Na jego realizację otrzymaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Projekt zrealizowany w okresie 15.04.2020-30.10.2020 na terenie województwa małopolskiego. Wartość dofinansowania: 49.272 zł netto, źródło: WFOŚiGW Kraków;