6. Poprawić atmosferę - warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży - 2019 r.

„Poprawić atmosferę - warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży” to projekt edukacyjny skierowany do małopolskich przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Po raz kolejny Stowarzyszenie działało w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej z zakresu ochrony powietrza i klimatu poprzez zabawę. 

Projekt zrealizowany został w okresie 01.05.2019-30.10.2019 na terenie województwa małopolskiego. Wartość dofinansowania: 51.457 zł netto, źródło: WFOŚiGW Kraków;