13. Climate ACTNOW - 2023 r.

ClimateACTNOW

W projekcie brali udział uczestnicy z następujących państw: Polska, Litwa, Turcja, Portugalia. Projekt zrealizowany w okresie 31.12.2022-30.07.2023. Wartość dofinansowania: 26.564,00 EURO, źródło dofinansowania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, program ERASMUS +.

12. Business Plan(et) - 2023 r.

Projekt Business Plan(et) to nowatorski sposób na połączenie tak ważnych dziś tematów zrównoważonego rozwoju oraz podniesienia poziomu kreatywności i przedsiębiorczości wśród młodych ludzi.

W projekcie brali udział uczestnicy z następujących państw: Polska, Litwa, Węgry, Rumunia, Turcja, Portugalia oraz Macedonia Północna. Projekt zrealizowany w okresie 01.03.2023-30.06.2023. Wartość dofinansowania: 22.656,00 EURO, źródło dofinansowania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, program ERASMUS +.

11. Sztuka ZERO WASTE - 2022 r.

Sztuka Zero Waste to projekt, który miał na celu uświadomienie wszystkim beneficjentom wymiany o sile ich indywidualnej sprawczości w walce o ochronę środowiska, m. in. poprzez zapoznanie się z ideą zero waste, która pomoże ograniczyć marnowanie i wyrzucanie rzeczy, które mogły by być użyteczne w przyszłości. Wykorzystane zostało połączenie ruchu zero waste ze sztuką poprzez tworzenie prac artystycznych ze śmieci i materiałów odzyskanych.

W projekcie brali udział uczestnicy z następujących państw: Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia oraz Macedonia Północna. Projekt zrealizowany w okresie 01.05.2022-30.09.2022. Wartość dofinansowania: 28.240,00 EURO, źródło dofinansowania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, program ERASMUS +.

 

 

10. Kolorowe kubełki. Warsztaty dla dzieci z gospodarki odpadami (II edycja) - 2022 r.

Kolorowe kubełki. Warsztaty dla dzieci z gospodarki odpadami (II edycja) to kolejna edycja projektu edukacyjnego skierowanego do małopolskich przedszkolaków i uczniów klas 0-2 szkół podstawowych, poświęconego zasadom segregowania odpadów komunalnych. Na jego realizację otrzymaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Projekt zrealizowany w okresie 01.05.2022-28.10.2022 na terenie województwa małopolskiego. Wartość projektu: 74 132,00 zł; wartość dofinansowania ze środków WFOŚiGW Kraków: 49 552,40 zł

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

9. Poprawić atmosferę - warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży (II edycja) - 2021 r.

Poprawić atmosferę - warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży (II edycja) to kolejna edycja projektu edukacyjnego skierowanego do małopolskich przedszkolaków i uczniów klas 0-3 szkół podstawowych, poświęconego ochronie powietrza i klimatu. Na jego realizację otrzymaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Projekt zrealizowany w okresie 01.07.2021-30.10.2021 na terenie województwa małopolskiego. Wartość projektu: 74 221,00 zł; wartość dofinansowania ze środków WFOŚiGW Kraków: 49 854,70 zł

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

8. Renew your energy - 2020 r.

„Renew your Energy” to projekt, który miał na celu poszerzenie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, jak również wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami krajów biorących udział w projekcie. W projekcie brali udział uczestnicy z następujących państw: Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia oraz Macedonia Północna. Projekt zrealizowany w okresie 01.01.2020-31.12.2020. Wartość dofinansowania: 22.075,00 EURO, źródło dofinansowania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, program ERASMUS +.

 

7. Kolorowe kubełki. Warsztaty dla dzieci z gospodarki odpadami - 2020 r.

„Kolorowe kubełki. Warsztaty dla dzieci z gospodarki odpadami” to projekt edukacyjny skierowany do małopolskich przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. W ramach projektu podnosiliśmy świadomość ekologiczną dzieci z zakresu segregacji odpadów poprzez zabawę. Na jego realizację otrzymaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Projekt zrealizowany w okresie 15.04.2020-30.10.2020 na terenie województwa małopolskiego. Wartość dofinansowania: 49.272 zł netto, źródło: WFOŚiGW Kraków;

6. Poprawić atmosferę - warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży - 2019 r.

„Poprawić atmosferę - warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży” to projekt edukacyjny skierowany do małopolskich przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Po raz kolejny Stowarzyszenie działało w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej z zakresu ochrony powietrza i klimatu poprzez zabawę. 

Projekt zrealizowany został w okresie 01.05.2019-30.10.2019 na terenie województwa małopolskiego. Wartość dofinansowania: 51.457 zł netto, źródło: WFOŚiGW Kraków;

5. Stop niskiej emisji - 2014 r.

"STOP niskiej emisji" - czyli jak skutecznie dbać o czyste powietrze" (2014 r.) - ogólnokrajowy projekt z zakresu aktywnej edukacji społecznej, poświęcony przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu powietrza na obszarach miejskich. Wartość dofinansowania: 224.920 zł netto, źródło: NFOŚiGW;

4. Jasne jak słońce - 2013 r.

"Jasne jak słońce" - cykl warsztatów ekologicznych poświęconych energetyce słonecznej" (2013 r.) - projekt szkoleniowy z zakresu energetyki słonecznej dedykowany młodzieży ponadgimnazjalnej. Wartość dofinansowania: 29.050 zł netto, źródło: WFOŚiGW Kraków; 

3. Czysta energia szansą dla środowiska naturalnego - 2012 r.

"Czysta energia szansą dla środowiska naturalnego" - cykl warsztatów ekologicznych poświęconych odnawialnym źródłom energii i sposobom oszczędzania energii" (2012 r.) - projekt szkoleniowy dedykowany młodzieży gimnazjalnej, obejmujący warsztaty oraz wydanie publikacji edukacyjnej z zakresu OŹE. Wartość dofinansowania: 43.200 zł netto, źródło: WFOŚiGW Kraków; 

2. Kompleksowe wykonanie oprogramowania służącego do komplementacji i doboru małych turbin wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych - 2012 r.

"Kompleksowe wykonanie oprogramowania służącego do komplementacji i doboru małych turbin wiatrowych oraz instalacji fotowoltaicznych" (2012 r.) - projekt współfinansowany ze środków POKL  - "Wiedza, praktyka, kadry. Staże dla pracowników naukowych w przedsiębiorstwach" (Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego). Wartość dofinansowania: 19.290 zł brutto.

1. Gminny Energetyk - 2011 r.

"Gminny Energetyk" (2011 r.) - projekt badawczy polegający na opracowaniu platformy internetowej wraz z kursem e-learningowym przeznaczonym dla pracowników urzędów gmin i miast, zrealizowany we współpracy z AGH Kraków. Wartość dofinansowania: 15.000 zł netto, źródło: Program Bon na innowacje - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.