Członkowie stowarzyszenia na rzecz efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii HELIOS

Imię

Nazwisko

Pełniona funkcja

Anna

Będkowska

 

Michał

Hodana

Wiceprezes zarządu

Katarzyna

Hodana

 

Grzegorz

Holtzer

Wiceprezes zarządu

Krzysztof

Holtzer

 

Kinga

Kalandyk

Przewodnicząca komisji rewizyjnej

Krystian

Klasa

 

Wojciech

Luboń

 

Tomasz

Moszczyński

 

Grzegorz

Pełka

 

Radosław

Sadlok

 

Piotr

Szmigielski

 

Agnieszka

Szymańska

Członek komisji rewizyjnej

Bogdan

Szymański

Prezes zarządu

Łukasz

Tasak

Członek komisji rewizyjnej

Sylwia

Żymankowska-Kumon