Członkowie stowarzyszenia na rzecz efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii HELIOS

Imię

Nazwisko

Pełniona funkcja

Anna

Będkowska

 

Michał

Hodana

Wiceprezes zarządu

Katarzyna

Hodana

Członek komisji rewizyjnej

Grzegorz

Holtzer

Prezes zarządu

Krzysztof

Holtzer

Wiceprezes zarządu

Kinga

Kalandyk

Przewodnicząca komisji rewizyjnej

Krystian

Klasa

 
     

Tomasz

Moszczyński

 
     

Radosław

Sadlok

 

Piotr

Szmigielski

 

Agnieszka

Szymańska

 

Bogdan

Szymański

 

Łukasz

Tasak

Członek komisji rewizyjnej

Sylwia

Żymankowska-Kumon